THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Rabu, 27 Januari 2010

Tali Temali Pramuka

Tali temali adalah mencampuradukkan antara tali, simpul dan ikatan, Begitu juga di Pramuka tali di gunakan untuk banyak hal diantaranya:

1. Mengangkat benda yang berat

2. Mengikat tongkat atau tiang

3. Menyambungkan Tali yang satu dan lainnya

4. Untuk menarik benda yang berat

5. Untuk mengikat benda yang mudah bergerakDi Pramuka juga mempunyai Ikatan-ikatan tali yang disebut SIMPUL , Simpul adalah hubungan tali dengan tali yang lain.

Diantaranya :

1. Simpul ujung tali

 • Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas

2. Simpul mati
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besar dan tidak licin

3. Simpul anyam
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering

4. Simpul anyam berganda
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah

5. Simpul erat
 • Gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan

6. Simpul kembar
 • Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin

7. Simpul kursi
 • Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan

8. Simpul penarik
 • Gunanya untuk menarik benda yang cukup besar

9. Simpul laso


 • Gunanya untuk mengikat benda yang berbentuk lingkaran.

10. Ikatan pangkal
 • Gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan.

11. Ikatan tiang
 • Gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik.

12. Ikatan jangkar

 • Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring.


13. Ikatan tambat
 • Gunanya untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang/kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan.

14. Ikatan tarik
 • Gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon.


15. Ikatan turki
 • Gunanya untuk mengikat sapu lidi setangan leher

Ya itulah diantaranya simpul-simpul dan kegunaannya di Pramuka, tapi mazih banyak simpul yang ada di Pramuka.

0 komentar: